RESINIT AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter.

Vår specialitet är svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi riktar oss främst till tillverkningsindustrin och följer aktivt utvecklingen av nya material och metoder. Resinits mål är ett långsiktigt och utvecklande samarbete tillsammans med kunden.

Läs mer om våra processer och tjänster