Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0)490 823 20
Fax: +46 (0)490-219 11
E-post: info@resinit.se
Order: order@resinit.se
           
Adress: Resinit AB
               Polymergatan 7
               SE-593 50 Västervik
           
Organisationsnr: 556332-1263
Bankgiro, Nordea: 5412-0944
Plusgiro: 4764124-6
IBAN: SE37 9500 0099 6034 4764 1246

Kontaktformulär